fbpx

Faglig oppdatering og presisering vedrørende krav til tillitsvalgt i forbindelse med innleie av arbeidskraft

25.04. 2023

Arbeidsmiljøloven § 14-12 regulerer innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak). I § 14-12 andre ledd står det: «I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd».

Det har vært stilt spørsmål ved om hvem som i denne sammenheng kan være tillitsvalgt. Er det krav om at den som er tillitsvalgt har en organisasjonsmessig tilknytning?

 

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ga i februar denne avklaringen:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=92753

 

Oppsummert så må den tillitsvalgte representere et flertall av den arbeidskategorien innleien gjelder, det stilles ikke noe krav om organisasjonsmessig tilknytning. Arbeidsmiljøloven har et vidt tillitsvalgtbegrep, og det er ikke et krav at minst 50 % av de ansatte i samme arbeidstakerkategori som den tillitsvalgte representerer er organisert i en fagforening. Det er tilstrekkelig at den tillitsvalgte er en samlende person på arbeidsplassen som de ansatte i fellesskap har valgt for å representere dem overfor ledelsen.

 

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.