fbpx

Skal kåre Norges beste sjømatkommune

8.05. 2023

Lingalaks lokalitet

Sjømatbedriftene har plukket ut landets 50 største sjømatkommuner, og setter nå i gang en undersøkelse blant næringsaktørene for å kåre Norges beste sjømatkommune.

 

Sjømatnæringens betingelser og rammevilkår bestemmes ikke bare av nasjonale politiske beslutninger gjennom vedtak i Stortinget og i regjeringen. Kommunene er svært viktig for at sjømatnæringen skal kunne vokse og drives godt. Sjømatbedriftene vil derfor sette kommunene under lupen før årets kommunevalg. De har plukket ut de 50 største sjømatkommunene i Norge, og setter nå i gang en undersøkelse næringens aktører for å kåre den beste av dem.

-Hvilken kommune er best på å legge til rette for sjømatnæringen? Hvilken kommune har den mest lønnsomme skatte- og avgiftspolitikken? Har det betydning for sjømatnæringen i kommunen hvilket parti ordføreren kommer fra? Sjømatbedriftene skal sette dagsordren i lokalvalget ved å stille dere disse, og tilsvarene, spørsmål. Skal vi greie å sette dagsorden er vi avhengige av mange og gode svar fra aktørene i næringen, forteller administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Holmøy Eriksson. 

Gode rammebetingelser lokalt
Eriksson forteller at målet for arbeidet er å løfte frem kommunene som legger til rette for, og er opptatt av at sjømatnæringen skal ha gode rammebetingelser for sin virksomhet – og ikke minst at næringen skal ha mulighet til å vokse, i en tid hvor statlige rammebetingelser til dels legger en demper på næringens evne til vekst. 

-Alt materialet vi henter inn i denne undersøkelsen vil komme til god nytte. Helt overordnet skal vi kåre Norges beste sjømatkommune, men vi vil også gjøre en rekke interessante funn gjennom deres svar, som gir oss muligheten å løfte sjømatnæringen i årets lokalvalg, sier Holmøy Eriksson. 

Han forteller videre at selve kåringen og prisutdelingen for årets sjømatkommune vil finne sted under Aqua Nor i slutten av august.

 

Kommunene skal konkurrere innenfor fire områder
Undersøkelsen er delt inn i fire deler: 1. Arealplanlegging, 2. Samhandling, 3. Teknologi og innovasjon og 4. Økonomi. Det er fire-fem spørsmål under hver del, og undersøkelsen tar rundt syv minutter å gjennomføre.

-Vi ber om at de av aktørene som har sin virksomhet i flere av de 50 kommunene besvarer undersøkelsen for hver av disse kommunene enkeltvis. Jeg har stor forståelse for at dette vil medføre en del merarbeid, men samtidig er dette helt essensielt dersom vi skal få et godt nok grunnlag til å gjennomføre kåringen, og hente ut gode data – som vil gi oss masse god medieoppmerksomhet inn mot kommunevalget, sier Robert H. Eriksson.

Fristen for besvarelse av undersøkelsen er 30 mai. 

-Sjømatnæringen fortjener en større plass i årets kommunevalgkamp. Vi håper derfor at næringsaktørene setter av tiden til å gjennomføre undersøkelsen, slik at vi får gode verktøy til å sette dagsorden og utfordre landets lokalpolitikere i valgkampen, avslutter Robert H. Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.