fbpx

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

22.05. 2023

Lingalaks lokalitet

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.

 

Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne av Arnøy Laks kommer fra lange tradisjoner i produksjon av sjømat, som strekker seg over 100 år tilbake i tid og omfatter både fiske og fangst, og produksjon av ferskfisk, saltfisk og tørrfisk. Arnøy Laks har bygd stein på stein og har alltid hatt en ærlig og nøktern tilnærming til egen drift og til sine omgivelser.

-Det har alltid vært riktig for oss å slakte vår egen laks, og med dette som utgangspunkt har vi også slaktet og pakket laks siden oppstarten i 1984. Selskapet har vært like opptatt av ringvirkningene av havbruksaktiviteten, som av selve aktiviteten på sjøen. Dette har bidratt til at vi har utviklet slakteriet til å bli et av de største slakteriene i Troms og Finnmark. Vi har de siste årene slaktet mer laks for andre enn for oss selv, og har kjørt inn laks hele veien fra fylkesgrensen mot Nordland til grensen mot Russland, forteller Administrerende direktør Håvard Høgstad, som også er styreleder i Sjømatbedriftene.

Høgstad viser til at det har vært et uttalt politisk mål om at mer av videreforedlingen av laks må skje i Norge. Samtidig stilles det større krav til bærekraft både fra leverandører, kunder og ikke minst våre omgivelser.  Han fremhever at en viktig måte å løse ut større bærekraft på, er å øke foredlingsgraden og med dette redusere både vekt og volum på produktene som går fra kysten til markedet. I tillegg trekker han frem de stadig større krav og forventninger til tjenestenivå fra våre samarbeidspartnere som leverer fisk til slakteriet.

-Det er dette bakteppet som har ført til at vi nå beslutter å bygge ut Arnøy Laks Slakteri til også å omfatte videreforedling. Vi er i forhandlinger med leverandører av bygg og vi har bestemt oss for å bruke velrennomert og trygg produksjonsteknologi fra BAADER. Investeringen vil omfatte en komplett filetlinje for renskåret ben- og skinnfri filet, og et nytt produksjonsbygg på om lag 500 kvadratmeter, forteller Arnøy Laks-sjefen.

Modulf Barstad som representerer BAADER, uttrykker at de er svært fornøyde med å ha kommet i havn med prosjektet og at de ser fram til å ta fatt på oppgavene.

Håvard Høgstad forteller at de tar sikte på å være i gang med produksjonen i løpet av første kvartal 2024, og fortsetter:

-Dette har ikke vært noen enkel beslutning, gitt den vanskelige tiden havbruksnæringen er inne i med hensyn til næringens rammebetingelser og da spesielt når det gjelder skattlegging. Arnøy Laks har imidlertid eksistert i snart 40 år, og vi kan ikke tillate oss og stoppe opp, mens regjeringen arbeider med sitt uforutsigbare skattesystem. Vi må legge til rette for trygg drift, også de neste 40 årene – uavhengig av dette. På kort sikt er det ikke sikkert at dette er den klokeste beslutningen vi kunne ha tatt. På lang sikt har vi stor tro på at dette er rett, både for bedriften, for våre ansatte og for lokalsamfunnet, sier han.

Samfunnet legger også merke til den store aktiviteten på Arnøy, og vi har i disse dager startet en ny tidsregning med tanke på samferdsel. Troms og Finnmark Fylkeskommune har skrevet ny kontrakt på fergesambandet, og vi har fått moderne ferger og over dobbelt så stor kapasitet på sambandet. Dette gir bedriften en mer forutsigbar logistikk og for folk flest blir øysamfunnet mer attraktivt gjennom større forutsigbarhet i både seilingsmønster og kapasitet.

-Vi har brukt store ressurser på moderne boliger for våre ansatte og vi har knyttet til oss mange dyktige medarbeidere. Vi har et sterkt ønske om å videreutvikle vår virksomhet på Lauksletta og på denne måten både trygge dagens arbeidsplasser og samtidig skape nye. Investeringen vil medføre 10 til 15 nye stillinger ved bedriften. Det er liten tvil om at både eiere og ansatte går en spennende tid i møte, avslutter Håvard Høgstad, administrerende direktør i Arnøy Laks.

 

Gratulerer Arnøy laks
Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Holmøy Eriksson, viser til at 2/3-deler av fisken vi eksporterer går ubearbeidet ut i markedet, og at andelen foredlet fisk her hjemme har falt de siste årene.

-Sjømatbedriftene vil gratulere Arnøy Laks med den nye og storstilte utbyggingen. Det at bedriften nå også starter med videreforedling er svært gledelelig. Jeg oppfatter at de gjør dette ikke på grunn av politikernes rammevilkår for næringen, men på tross av. Dette bare beviser at privat eierskap er selve livsnerven for sjømatnæringen, distriktene og norsk næringsliv. I likhet med mange i vår fantastiske næring, viser man her at man har både pågangsmot og fremtidsvisjoner. Vi gleder oss til den nye fabrikken står ferdig, sier Robert H. Eriksson.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.