fbpx

Sjømatbedriftenes Landsmøte – Nye koster og utvalg

23.05. 2023

Logo

Landsmøtet i Sjømatbedriftene har i dag valgt nye medlemmer til sentralstyret og bransjeutvalgene. Det ble også vedtatt ny organisering og opprettet et nytt bransjeutvalg – Industriutvalget.

 

Administrerende direktør, Robert Holmøy Eriksson, kan fortelle at selv om landsmøtet i Sjømatbedriftene gikk stille og rolig for seg er det en stor bekymring blant medlemsbedriftene knyttet til regjeringens manglende ambisjon og rammebetingelser knyttet til sjømatnæringen.

-Den enorme skattebyrden som bl.a. grunnrenteskatten, som i dag ble avgitt fra finanskomiteen, har naturlig nok preget næringen i betydelig grad siden i fjor høst, sier Eriksson.

Han forteller videre at mange medlemmer og næringen er lite fornøyd med regjeringens manglende leveranser knyttet til ny og forbedret miljøteknologiordning, og bl.a. en offensiv og fremtidsrettet industripolitikk for økt bearbeiding.

-Vernet av det private eierskapet, og næringens rammebetingelser blir stadig viktigere. Det er derfor avgjørende viktig at vi som organisasjon lykkes i det næringspolitiske arbeidet. Derfor er jeg glad for at landsmøtet så tydelig har lagt til rette for en ny og fremtidsrettet organisering av dette arbeidet, sier Eriksson.

I tillegg til at det ble opprettet et nytt industriutvalg, har også landsmøtet gitt klarsignal for å etablere et eget utvalg for landbasert oppdrett.

-Vi har allerede medlemmer som bl.a. Salmon Evolution, Gigante Salmon, og Salfjord. I tillegg er det flere av de landbaserte som har tatt kontakt og er i loopen for å melde seg inn. Derfor har vi valgt å opprette et eget utvalg for landbasert oppdrett, sier Eriksson og fortsetter

-Skal vi nå potensialet om 5 millioner tonn laks og ørret innen 2050 er vi helt avhengig av en bærekraftig og balansert produksjon mellom tradisjonelt oppdrett, landbasert oppdrett og oppdrett til havs. Derfor må vi rigge vår organisasjon slik at vi evner å gi et fullverdig tilbud og balansere dette på god og riktig måte, sier han.

 

Nye koster på plass
I tillegg til at sentralstyret har fått i oppgave å konstituere utvalg for landbasert oppdrett. Vedtok landsmøtet følgende sammensetning til sentralstyret og bransjeutvalgene:

 

Sentralstyret

Styreleder                               Håvard Høgstad         Arnøy Laks AS

Nestleder                                Morten H. Jensen       Nordic Group AS/INSULA AS

Sentralstyremedlem               Jarle Myking               Norsk Sjømat

Sentralstyremedlem               Robert Aakvik             Emilsen Fisk AS

Sentralstyremedlem               Tommy Torvanger      Nergård AS

Sentralstyremedlem               Per Mjelva                  Marine Sales AS

Sentralstyremedlem               Marit Hjønnevåg         Br. Hjønnevåg AS

 

  1. varamedlem                       Roger Hofseth            Hofseth International AS
  2. varamedlem                       Thomas Andreassen Lovundlaks AS

 

Havbruksutvalget

Leder              Robert Aakvik             Emilsen Fisk AS

Nestleder        Svein Flølo                 Hofseth Aqua AS

Medlem           Morten Lorentzen       GIFAS

Medlem           Anne Marte Tombre   Tombre Fiskeoppdrett AS

Medlem           Jacob P. Meland        Lovundlaks AS

Medlem           Birgitte Sørheim         Benchmark Genetics Norway AS

 

Det er besluttet å opprette et eget utvalg for landbasert oppdrett. Sentralstyret har fått i oppgave å konstituere utvalget.

 

Industriutvalget

Leder              Marit Hjønnevåg         Br. Hjønnevåg AS

Nestleder        Ketil Pettersen            Båtsfjordbruket AS

Medlem           Reidar Fredriksen      Fiskeeksperten Reinhartsen AS

Medlem           Vidar Langeland         Arnøy Laks Slakteri AS

Medlem           Geir Even Håberg      Hofseth International AS

I tillegg har sentralstyret fått i oppgave å oppnevne en representant for henholdsvis pelagisk produksjon, og industriell produsent av konsumvarer.

 

Fangstbasert industri

Leder               Ketil Pettersen            Båtsfjordbruket AS

Nestleder        Per Mjelva                  Marine Sales AS

Medlem           Jon Ingi Bjørnsson     Nergård AS

Medlem           Amund Pedersen       Fjordlaks AS

Medlem           Geir Børre Johansen Røst Sjømat AS

 

Markedsutvalget

Leder              Botholf Stolt-Nielsen              Ocean Supreme AS

Nestleder        Morten H. Jensen                  Nordic Group AS

Medlem           Jarle Myking                           Norsk Sjømat AS

Medlem           Johnny Remø                        Br. Remø AS

Medlem           Marie Luise Lassesen            Villa Seafood AS

Medlem           Marit Sivertsen                       Fram Seafood AS

I tillegg har sentralstyret fått i oppgave å oppnevne en representant fra konvensjonell industri/pelagisk.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.