fbpx

Søknadsfrist for unntaksvekst blir 15. august 2023

3.07. 2023

Laksemerder

 

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått endringer i trafikklyssystemets bestemmelser om unntak, og forslaget har vært på høring. I lys av høringsinnspillene har departementet nå kommet frem til at det ikke blir gjort endringer i kvalifikasjonsperioden for de som skal søke unntaksvekst i år.

 

Oppdrettere som ønsker å kvalifisere en lokalitet for unntak skal dokumentere at kriteriene for unntak er oppfylt på lokaliteten for perioden fra og med uke 13 i 2021 til og med uke 12 i 2023. Søknad om unntak sendes til Mattilsynet sammen med nødvendig dokumentasjon på fastsatt skjema.

Fristen for å sende inn dokumentasjon på at kravene er oppfylt er nå fastsatt til 15. august.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.