fbpx

Sikrer trygghet i sjømatnæringen

5.07. 2023

Laksemerder

Foto: Sjømatbedriftene

Sjømatbedriftene og Fiskerinæringens Innkjøpsselskap (FIAS) har i dag fornyet samarbeidet med IF Forsikring. Avtalen sikrer næringen tilgang til forsikringsavtaler som er blant markedets beste.

 

IF er Nordens største forsikringsselskap, og i over 30 år har Sjømatbedriftene, FIAS og IF hatt et tett, konstruktivt og fremoverlent samarbeid. De har i fellesskap utviklet gode og tidsriktige forsikringsløsninger tilpasset sjømatnæringens behov, enten aktørene driver med produksjon, oppdrett, fiske eller sjøtransport.

-For oss i Sjømatbedriftene er det avgjørende viktig å bidra til trygghet i hverdagen for våre medlemsbedrifter. Forsikring er en veldig viktig del av det å ivareta medlemmenes økonomiske interesse, og ikke minst skape trygghet ved at medlemmene gis tilbud om riktig forsikring, med konkurransedyktige vilkår og høy grad av service. IF har gjennom 30 år levert i tråd med våre krav og forventninger. Sammen har vi skapt trygghet i hverdagen for alle parter. Det som funker, skal man ikke slutte med. Derfor er jeg glad for at vi nå har landet en ny avtale hvor det samarbeidet fortsetter, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Holmøy Eriksson.

Sjømatbedriftene og FIAS er tydelige på at de setter pris på det lange samarbeidet.

-Gjennom årenes løp har mange bedrifter, dessverre, opplevd brann, driftsstans eller uhell i en eller annen form som gjør at man har vært avhengig av gode og riktige forsikringer. I disse tilfellene har vårt samarbeid med IF Skadeforsikring vært helt avgjørende. Det har også blitt satt stor pris på av bedriftene, sier daglig leder i FIAS, Frode Kvamstad.

Thom Thorstensen forteller at hos IF møter du bransjespesialister som har lang erfaring med forsikring av virksomheter innen sjømatnæringen. Avtalen gir bedriftene en skreddersydd forsikring tilpasset deres behov.

-Om uhellet skulle være ute har vi i IF gode fagfolk som er plassert over hele landet. Dette betyr at vi kan bistå den enkelte virksomhet på en rask og riktig måte slik at de kommer raskest mulig tilbake i normal drift, sier Thorstensen, og fortsetter:

-. Like viktig er det at avbruddsforsikringen er på plass og erfaringen ved f.eks. brann er at man bør ha 24 måneder avbruddsforsikring.

Frode Kvamstad i FIAS utdyper at de er et non-profitt-innkjøpsselskap hvor målet er å skape merverdi for medlemmer og aksjonærer.

-Derfor har vi etablert et lojalitetsprogram som betaler bonus tilbake til aksjonærene. FIAS utbetalte i fjor vel 3, 8 millioner i lojalitetsbonus til eierne, forteller Kvamstad, og fortsetter:

-Bedriftene i FIAS består av fiskehandler, fiskematprodusenter, røykerier, oppdrettere, slakterier og eksportører, og hvor et klart flertall er medlemsbedrifter i Sjømatbedriftene. I de siste årene har vi også fått Kystrederiene og Norges Fiskarlaget inn på eiersiden med vel 3000 båter inne fiske og fangst, brønnbåter, arbeids-båter og andre type fartøy som går langs Norskekysten, sier han.

Eriksson og Kvamstad fremhever at de ser frem til å fortsette dette gode samarbeidet med IF, og hvor FIAS har satt høyt på dagsorden å øke porteføljen ytterligere med nye aksjonærgrupper som har kommet inn de siste årene.

-Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass en ny forsikringsavtale med IF. Det bidrar til at vi er godt rustet til å ivareta våre medlemmers interesser innen forsikringsfeltet. Sammen kan vi tilby et komplett forsikringstilbud til våre medlemmer. Som medlem i Sjømatbedriftene skal din bedrift ha garanti for å ha rett forsikring og kvalifisert, korrekt hjelp dersom forsikringen må tas i bruk. Med skadeforsikring, helseforsikring og pensjonsforsikring er IF Forsikring totalleverandør av forsikringsprodukter til våre medlemsbedrifter, avslutter Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene.

 

FAKTA:

Sjømatbedriftene:
Sjømatbedriftene er en nasjonal, partipolitisk uavhengig næringsorganisasjon som representerer alle ledd i sjømatnæringen fra produksjon til salg. Vårt formål er i å ivareta medlemmenes politiske, økonomiske og faglige interesser. For oss handler det om å være en viktig ekstra medarbeider for medlemmene og det viktigste bindeleddet mellom din bedrift og myndighetene. Alle bedrifter som produserer eller omsetter fisk eller sjømat kan bli medlemmer, og i dag består medlemsmassen av eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiskemottak, slakterier, detaljister og oppdrettere.

Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS)
Vi vet at bedre innkjøpsbetingelser oppnås best gjennom å etablere et samarbeid med leverandørene. FIAS tilbyr blant markedets aller beste innkjøpsavtaler. gir deg tilgang til et unikt innkjøpsfellesskap. Over 3600 bedrifter innen norsk sjømatnæring handler igjennom våre avtaler. Gjennom gunstige avtaler og mer effektivt innkjøp, bidrar vi til at sjømatnæringen bedrer sin totale lønnsomhet.

FIAS er et non-profitt-selskap hvor man hvert år utbetaler millionbeløp tilbake til aksjonærene i form av lojalitetsbonus. Kjøp av kun en aksje gir deg tilgang til et unikt innkjøpsfellesskap. Vår klare ambisjon er at bedriftenes årlige besparelse skal minst utgjøre bedriftenes medlemskap i Sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.