fbpx

Velkommen til valgdebatt – Fremtidens havbruk i våre fjorder

2.08. 2023

Laksemerder

Foto: Sjømatbedriftene

Næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene sparker i gang kommune- og fylkestingsvalgkampen 2023, og ønsker velkommen til valgkampens viktigste debatt om fremtidens havbruk.

 

Sted: PIR i Ålesund (Keiser Wilhelmsgate 22, 6. etg.)

Tid: Kl. 1800 – 2000

Dato: Tirsdag 8. august 2023

Siden trafikklysordningen ble etablert har produksjonsområde 3, 4 og 5 opplevd nedtrekk. Fremtiden ser ikke lys ut med tanke på fremtidig vekst. Derfor haster det med å finne nye og bedre løsninger slik at man kan gå fra «rødt» til «grønt».

-Politisk vilje, handlekraft, og evnen til å tenke nytt er avgjørende for at havbruksnæringen skal kunne oppnå fremtidig vekst fremfor nedtrekk. Næringen trenger forutsigbare rammevilkår for å opprettholde lønnsomhet samtidig som næringen utvikler seg i en mer miljøvennlig retning, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson.

Ingen andre næringer har større betydning for sysselsetting i distriktene enn sjømatnæringen. Antall sysselsatte økte med 13.000 personer fra 2020 til 2021, og næringen bidrar med hele 106 000 sysselsatte – direkte og indirekte. Regner man inn ringvirkningene var verdiskapningen på hele 120 milliarder kroner i 2021. Møre & Romsdal er det fylket i landet hvor sjømatnæringen har størst relativ betydning, med en samlet verdiskapning på hele 15,1 mrd. kr. i 2021.

-Det er derfor på høy tid at havbruk- og sjømatnæringen får den oppmerksomhet i valgkampen som den fortjener. Håper derfor at media også finner debatten interessant. Det er sjømat som bygger Norge for fremtiden. Dette er bakgrunnen for at vi utfordrer partienes førstekandidater til fylkestingsvalget. Selv om det er ferietid for mange har vi en klar ambisjon om å fylle salen med 100-150 tilhørere, avslutter Eriksson.

 

Program:

Kl. 1800 – 1815          Velkommen

v/administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Holmøy Eriksson

Kl. 1815 – 1845          Næringsaktørene presenterer sine ambisjoner og forventninger                    

Her vil du blant annet møte Roger Hofseth i Hofseth International.

 

Kl. 1845 – 2000          Havbrukspolitisk debatt – Fremtidens havbruk i våre fjorder                    

Fremskrittspartiet                 Geir Stenseth

Høyre                                       Anders Riise

Venstre                                    Pål Farstad

KrF                                           Randi Walderhaug Frisvol

Miljøpartiet De Grønne       Jonas Nilsen     

 Senterpartiet                         Per Ivar Lie

Arbeiderpartiet                      Navn på debattant ikke avklart

Sosialistisk Venstreparti      Marit Aklestad

 Rødt                                       Silje Alise Ness             

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.