fbpx

Den store laksedebatten

24.08. 2023

Laksemerder

 Foto: Norske lakseelver

29/8 blir det valgkampdebatt i Namsos! Nord-Trøndelag har både villakskommuner og oppdrettskommuner. Kan politikerne bli enige om en vei framover som vil gagne både oppdrettere og villaksen? Norske Lakseelver, Namsenvassdraget Elveeierlag og Sjømatbedriftene inviterer til politisk debatt om oppdrett og villaks. Her møter du politikere fra FrP til Rødt.

 

Sted: Gamle Kinosal i Namsos

Dato og tid: Tirsdag 29/8 kl. 17:30 – 20:00

Kulturelt innslag ved: Inge Kristiansen

Lettere servering.

Politikerne som kommer, er:

Frp: Tommy Skatland

Høyre: Geir Jostein Ørsjødal

V: Anne Cecilie Holm

KrF: Johan Fossan

MDG: Tommy Reinås

SP: Steinar Aspli

AP: Vebjørn Gorseth

SV: Siv Furnes

R: Halgeir Opdal

Lakseoppdrett i Norge reguleres av lakselusas påvirkning på villaksen. Store menger oppdrettslaks i åpne merder produserer så mye lakselus at villakssmolten dør på sin vei ut fjordene. Når dødeligheten overstiger 10%, havner produksjonsområdene på gult trafikklys, og veksten stoppes. Dette er situasjonen i PO7, hvor vi finner oppdrettskommunene Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka og Bindal. I tillegg fører lakselusbehandlingen til dårligere dyrevelferd. 

Samtidig plages villaksen fra Namsen og andre elver i PO7 av lakselusa. I 2022 beregnet Havforskningsinstituttet dødeligheten til rundt 18% på utvandrende laksesmolt fra Namsen og omkringliggende elver som Bogna, Årgårdselva og Oksdøla. 

Oppdretterne i disse kommunene får dermed ikke kjøpe vekst annethvert år, slik oppdretterne i grønne soner kan. Villakskommunene Namsos, Flatanger, Overhalla, Høylandet og Grong får på sin side mindre laks tilbake fra havet – noe som går ut over sportsfisket i elvene. Og sportsfisket er en viktig inntektskilde for mange grunneiere oppover langs vassdragene. I Namsen er verdiskapingen av villaksen estimert til 25 millioner over tre sommermåneder. 

Så hva kan gjøres? 

Oppdrettsselskapene som er organisert i Sjømatbedriftene og lakseelvene organisert i Norske Lakseelver har kanskje løsningen på dette. Vi har i fellesskap foreslått en ordning som skal bringe oppdretterne over i anlegg som ikke slipper ut lakselus. Virkemiddelet er vekst gjennom konvertering av den gamle teknologien. Men kanskje er det andre veier til dette målet også? Vi inviterer derfor til politisk debatt rundt tematikken. 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.