fbpx

Resultat etter minsteprisdrøftelser for høstsesongen

18.09. 2023

Laksemerder

Foto:  Norges Fiskarlag

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 12. september 2023 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Partene ble enige om å videreføre allerede gjeldene minstepriser.

 

Artene torsk, hyse og sei følger de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på rafisklaget.no/minstepris.

 

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.