fbpx

Ber regjeringen fjerne arbeidsgiveravgift for sjømatindustrien 

4.10. 2023

Laksemerder

Foto: Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

Fredag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2024. Sjømatbedriftene ønsker politisk handling for å legge til rette for økt foredling av sjømat i Norge, og ber regjeringen fjerne arbeidsgiveravgiften for sjømatindustrien.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, forteller at antall bedrifter innen sjømatindustrien er redusert fra 688 bedrifter i 1995 til om lag 350 bedrifter i dag. Han forteller videre at foredling av fisk til eksport var i 2010 på 33 pst, og at de siste tallene viser at den er sunket til 28 pst. i dag.

-De ulike regjeringene har i festtale etter festtale tatt til orde for at man skal skape mer verdi av sjømaten i Norge, og at dette blant annet skal skje i form av økt foredling her hjemme. Men sannheten er at det blir verre og verre for hvert år som går, og stadig mer av fisken vi eksporterer går ubearbeidet ut til markedet, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene mener det må tas tydelige grep, og ønsker at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for neste år evner å vise politisk handling.

-Norge er og forblir ett høykostland. Kostnader knyttet til arbeidskraft er kanskje den største enkeltkomponenten som bidrar til at mange industribedrifter sliter med svært lav lønnsomhet. Konkurransekraften må opp, og ett viktig tiltak ville vært og fjernet arbeidsgiveravgiften for sjømatindustrien. Derfor er dette et klart ønske fra oss til regjeringen, sier Robert H. Eriksson.

Han viser videre til at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for inneværende år gjorde situasjonen enda vanskeligere for et samlet næringsliv ved at de fikk innført en midlertidig ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosentpoeng på inntekt over 750 000 kr.

-Vårt klare krav er at denne ekstra beskatningen for å ansette folk avskaffes i neste års statsbudsjett. Dette er ikke annet enn en særnorsk straffeskatt for å ansette folk, noe som er fullstendig urimelig. Det man oppnår er færre faste ansettelser og det bidrar åpenbart til å hemme verdiskapningen, avslutter Robert H. Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.