fbpx

Krever grunnrenteskatt på havbruk til havs

4.10. 2023

Laksemerder

Foto: SINTEF

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene har en sterk forventning til at regjeringen vil foreslå en nøytral grunnrenteskatt på havbruk til havs. Noe annet vil bety at man avlyser hele satsingen på havbruk til havs.

Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran uttalt at dette spørsmålet vil man komme tilbake til i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

-Statsrådens tidligere uttalelser gir oss klare forventninger til at dette spørsmålet vil bli avklart i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet som kommer nå på fredag. Vi har imidlertid en sterk forventning om at regjeringen foreslår en nøytral grunnrenteskatt, og med refusjonsordning fra dag én når det gjeler havbruk til havs, sier Robert H. Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Spørsmålet om grunnrenteskatt på havbruk til havs ble også reis av Venstre i forbindelse med stortingets behandling av lakseskatten.

Den gang var departementets svar:

«Hovedformålet med skattesystemet er å finansiere offentlig forbruk og investeringer. En grunnrenteskatt på havbasert oppdrett kan derimot gi et betydelig provenytap for staten dersom næringen aldri blir lønnsom».

-Det er politikerne, og ikke embetsverket som bestemmer om satsingen på havbasert oppdrett skal avlyses før den kommer i gang. Regjeringen har i sin politiske plattform vært tydelig på at man skal prioritere ett tillatelsessystem for havbruk til havs. Skal vi få til en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring også til havs, forventer vi at det utøves politisk lederskap og beslutningsevne slik at rammevilkårene kommer på plass. Det vil bidra til å skape forutsigbarhet, uforutsigbarhet har vi hatt nok av de siste to årene når det gjelder havbruksnæringen, sier han.

Eriksson fremhever at det er helt nødvendig å få på plass en ansvarlig regulering, som igjen kan bidra til positive ringvirkninger på land og i kystsamfunnene, samt at det også er et politisk ansvar å legge til rette for innovasjon og norsk spisskompetanse.

Er dere nå for grunnrenteskatt?

Nei, vi er fortsatt like stor motstander av lakseskatten, og vi vil kjempe med nebb og klør for å få fjernet den i nåværende form. Stortingsvalget i 2025 vil i så henseende bli viktig, sier Eriksson.

-Men, når det gjelder havbruk til havs er vi for. Her snakker vi på mange måter om en ny næring. For å skape den nødvendige forutsigbarheten som næringen er helt avhengig av for å kunne realisere dette, er det helt avgjørende at vi får grunnrente for denne delen av næringen, sier han.

Normpris
Sjømatbedriftene har også forventninger til at regjeringen avklarer spørsmålet rundt normprisråd i forbindelse med statsbudsjettet.

Eriksson minner om at finansdepartementet i forbindelse med skatte- og avgiftsopplegget for 2006, argumenterte den gang for at det ikke var hensiktsmessig å fastsette normpris for gass slik tilfellet var for olje. Han mener at de samme argumentene som ble vektlagt fra finansdepartementet den gang for gass, er de samme som kan benyttes i dag for laks, ørret og regnbueørret.

-Vår klare forventing er at dette spørsmålet blir kvittert ut i fremleggelsen av statsbudsjettet og at regjeringen legger bort forslaget om å oppnevne et prisråd hvor normerte priser legges til grunn for fastsetting av brutto inntekter i den nye grunnrenteskatten på norsk havbruk. Regjeringens opprinnelige forslag vil, etter vår klare oppfatning, innebære en høy risiko for at grunnrenteinntektene vil bli feil og at selskapene må betale skatt på inntekt man faktisk ikke har. En slik situasjon vil i så fall bli det motsatte av hva finansminister Trygve Slagsvold Vedum har uttalt og trygget næringen på ved gjentatte anledninger, sier Eriksson.

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.