fbpx

Ber regjeringen fjerne moms på sjømat

5.10. 2023

Laksemerder

Foto: Stiftelsen NOR-Fishing

Fredag legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Fjern moms på sjømat er næringsorganisasjonen Sjømatbedriftenes klare krav

Fisk er blant de to matvaregruppene med størst prisøkning fra 2015. Samtidig har salget stupt i samme periode.

-Denne utviklingen er sterkt bekymringsfullt. Myndighetene har en klar målsetning om at vi skal spise 20 pst. mer sjømat i 2025, men alle pilene peker i motsatt retning. Vi registrere at vi ikke er alene om å bekymre oss, også ernæringseksperter deler vår bekymring, sier Robert Holmøy Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Eriksson viser til tall fra NorgesGruppen som ble presentert tidligere i år, og som bekrefter den kraftige prisøkningen for fisk:

  • Fersk laks og ørret prisøkning 36 pst – siste 12 mnd.
  • Fryst laks og ørret prisøkning 30 pst – siste 12 mnd.
  • Fryst torsk prisøkning på 26,1 pst – siste 12 mnd.
  • Fersk torsk prisøkning på 21 pst – siste 12 mnd.

Tallene fra NorgesGruppen viser videre at salget på laks og ørret har blitt redusert med henholdsvis 28 og 25 pst.

-Vi ser prisøkningene på fisk er langt høyere enn for kjøtt. Politikerne må benytte seg av de verktøy man kan benytte seg av, og bidra til «Fair play» i kjøledisken. Dette kan de gjøre ved å redusere avgifter. Vårt klare krav til regjeringen er å fjerne momsen på sjømat, sier Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene.

Han fremhever at myndighetene har en klar definert målsetning om å øke konsumet med sjømat med 20 pst, samt oppfordret folk og spise mindre rødt kjøtt.

-Da blir det et gedigent paradoks at de samme myndighetene har øket subsidiene med 15 milliarder kroner på den maten de vil vi skal spise mindre av, og løfter ikke en finger for å skape like konkurransevilkår i kjøledisken, sier han.

Eriksson forteller at fjerning av moms er et tiltak som vi vet virker, og viser til at dagligvarekjeden KIWI, i 2019, kjørte en 6 ukers kampanje hvor de fjernet moms på sjømat. Kjedens mål var å øke salgsvolumet på sjømat med 20 prosent.

-Det interessante var at KIWI den gang knuste sine ambisjoner. Resultatet viste at de økte slaget av sjømat med 42 prosent på de 6 ukene kampanjen gikk. Pris er en avgjørende faktor for hva folk kjøper. Om politikerne er bekymret de skyhøye matvareprisene ligger svaret i å fjerne momsen. Et fint sted å starte er å fjerne den på de matvarer som ikke er subsidiert. Det ville utvilsomt ha bidratt til større valgfrihet for forbrukerne og økt konsum av sjømat, avslutter Robert H. Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.