fbpx

Sjømatbedriftene vil beholde visning- og undervisningstillatelsene

6.10. 2023

Laksemerder

Foto: Kvorning Design.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, vil slå et slag for å beholde visning- og undervisningstillatelsene

Havbruksutvalget som la frem sin rapport forrige uke foreslo at tillatelser til visning, og undervisning skal avvikles. Disse tillatelsene er i hovedsak gitt uten tidsbegrensning, og utvalget anbefaler at disse ikke fornyes når de utløper. For de visningstillatelsene som er gitt uten tidsbegrensning foreslås det å innføre en tidsbegrensning for utfasing.

-Vi i Sjømatbedriftene deler ikke Havbruksutvalgets forslag om å avvikle visning, og undervisningstillatelsene. Tar vi undervisningstillatelsene så spiller de en viktig rolle for å bidra til rekruttering av fremtidig arbeidskraft med relevant kompetanse til akvakulturnæringen som er vår viktigste fremtidsnæring, sier Robert H. Eriksson, og fortsetter:

-Mens visningstillatelsene har et viktig formål i å formidle kunnskap og forståelse om akvakulturnæringen. Det sier seg selv at disse tillatelsene ivaretar viktige samfunnsformål, og bør derfor ivaretas også i fremtiden, sier han.

I mandatet ble utvalget bedt om å se på et fremtidig helhetlig tillatelsessystem, og hvor man skulle bort med dagens særtillatelser. Havbruksutvalget foreslår riktig nok at tillatelser til slaktemerd, forskning og stamfisk videreføres.

-Uten representasjon fra næringen i havbruksutvalget frykter jeg at også tillatelsene til slaktemerd, forskning og stamfisk hadde blitt avviklet. I så henseende skal vi være glade for at det er skapt en felles forståelse rundt disse tillatelsene, sier Eriksson.

Han fremhever at havbruksutvalgets forslag er ikke vedtatt politikk, og det er nå opp til regjeringen hva man vil ta tak i av utvalgets anbefalinger og hvordan dette vil bli fulgt opp ovenfor stortinget.

Eriksson forteller videre at sjømatbedriftene skal bruke god tid på å gå grundig igjennom utvalgets rapport. Han peker på at det ligger mye bra i rapporten som næringen kan gripe fatt i med tanke på å fremme nye og bedre løsninger for norsk havbruksnæring. Vi skal benytte tiden godt og spille inn våre synspunkter innen høringsfristens utløp.

-Men når det gjelder forslaget om å avvikle visning- og undervisningstillatelsene så har våre medlemsbedrifter vært klar i sin tale. Dette er tillatelser vi vil beholde også i fremtiden. Det er nå opp til politikerne og Sjømatbedriftene skal arbeide godt og konstruktivt inn mot politikerne slik at disse tillatelsene også kan bestå, avslutter Robert H. Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.