fbpx

Ingen reduksjon i markedsavgiften for konvensjonell sektor

31.10. 2023

Laksemerder

Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson, er svært skuffet over beslutningen til fiskeri- og havministeren om at markedsavgiften for konvensjonelle produkter skal beholdes på dagens nivå, som er 0,75 pst. av eksportverdien.

 

Etter å ha mottatt en rekke henvendelser fra klippfiskindustrien sensommeren 2022, sendte Sjømatbedriftene brev til statsråden i september samme år, og hvor de ba om at markedsavgiften ble redusert fra 0,75 pst til 0,3 pst. I ettertid satte Sjømatbedriftene og Sjømat Norge seg ned sammen og fremmet et felles forslag hvor man foreslå at avgiften ble redusert til 0,5 pst. Forslaget ble overlevert departementet i desember i fjor.

-Jeg er naturlig nok svært skuffet over at regjeringen, nok en gang, ikke lytter, og ikke er villig til å imøtekomme en samlet næring. Jeg er videre opprørt over at det, bokstavelig, har tatt høst, vinter, vår og sommer, før departementet har klart og tatt en beslutning. Dette burde vært en enkel sak hvor man kunne ha kommet næringen i møte, og tatt en rask beslutning på, sier Robert H. Eriksson.

Nærings- og fiskeridepartementet begrunner beslutningen med at de anser det som nødvendig at markedsføringsaktivitetene for konvensjonelle produkter opprettholdes på dagens nivå, og begrunner videre avgjørelsen med at en redusert avgift vil få konsekvenser for markedsarbeidet for konvensjonelle produkter, og at det vil være stor sannsynlighet for at Norges sjømatråd må vurdere å avslutte markedsarbeidet i enkeltmarkeder og foreta betydelige kutt i investeringsnivåer i andre markeder.

-Dette opplever jeg rett og slett som vikarierende argumenter. Det at man foretar en justering av markedsavgiften, og da i tråd med markedsutviklingen, på konvensjonell sektor vil selvfølgelig ikke føre til at hele markedsarbeidet på dette området må avsluttes, og at dette vil kunne få store konsekvenser i de øvrige markedene har jeg også liten tro på. Vi snakker om en reduksjon fra 0,75 til 0,5 pst. Hvorfor gjaldt ikke samme argumentasjon fra departementet når man reduserte avgiften for laks og ørret i 2015? Man skulle jo tro at de samme konsekvensene kunne inntreffe også den gang? Nei, argumentasjonen fra departementet denne gang blir som å male fanden på veggen, sier Eriksson.

Eriksson påpeker at avgiften for konvensjonell sektor har stått stille siden 1997, den gang ble den oppjustert fra 0,3% til 0,75%, og prisene på klippfisk var da om lag 30 kr per kg. På det tidspunktet næringen ba om at avgiften måtte reduseres var prisene 110. kr. per kg.

-Med dette bilde som utgangspunkt hadde det vært rett og rimelig at avgiften hadde blitt redusert i tråd med hva vi som næringsorganisasjoner har spilt inn, sier han.

Eriksson fremhever at klippfiskproduksjonen er en stor og viktig næring med tanke på å skape økt verdi av fisken i Norge. Han viser til at 55 pst. av all fisk som blir landet i Norge går til klippfiskproduksjon, og at 100 pst. av produksjonen blir bearbeidet i Norge.

-Det er liten tvil om at denne sektoren er en viktig sektor for å opprettholde bearbeiding, verdiskaping og arbeidsplasser her hjemme. Dette var så skuffende at jeg vil be vår nye fiskeri- og havminister om å se på sin egen beslutning en gang til, avslutter Eriksson.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.