fbpx

Sjømatbedriftene styrker laget

6.11. 2023

Logo

Foto: Sjømatbedriftene

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson, er svært godt fornøyd med å ha fått om bord Geir Martin Lerbukt som ny faglig leder for fangst og industri. Han tiltrer stillingen senest 1. januar 2024.

 

– Geir Martin tar med seg masse erfaring, og en svært tung faglig kompetanse både fra næringssiden, og fra forvaltningen. Jeg er overbevist om at hans kompetanse er noe både Sjømatbedriftene og våre medlemsbedrifter vil få stor glede av. Jeg ser frem til å få han om bord hos oss, sier Robert H. Eriksson.

Lerbukt har over 11 års bakgrunn fra Nærings- og fiskeridepartementet, hvor han blant annet jobbet med strukturtiltak i fiskeflåten, økonomiske incentiver og ordninger. I sin tid i departementet har han deltatt i fiskeriforhandlinger med andre land, samt bidratt innen lov- og regelverksutvikling, bærekraftig forvaltning, og reguleringer i fiske.

Flere av de ordningene han var ansvarlig for i departementet eksisterer den dag i dag. Her kan nevnes, kysttorskvern, ferskfiskordningen, og kvotebonus for levendefangst.

– Det er annonsert at regjeringen vil legge frem ny kvotemelding før jul. Dette er en av mange saker som venter på han. En annen viktig oppgave for han vil være å se på hvordan vi kan få løftet industriperspektivet høyere opp på dagsorden, og sammen med våre medlemsbedrifter utvikle nye og fremtidsrettede løsninger som vil bidra til å sikre gode, langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringen, sier Eriksson.

– Jeg ser fram til å bidra til å fremme medlemmenes og næringens interesser. En god forvaltning med forutsigbarhet vil i det lange løp gagne alle parter, sier Geir Martin Lerbukt, og fortsetter:

– Vi må evne å se helheten og konsekvenser av de endringer som gjøres. På sikt vil det styrke hele næringen – i alle ledd, sier Lerbukt.

Avslutningsvis fremhever Robert H. Eriksson hans erfaring, kunnskap og forståelse når det gjelder samspillet mellom næring, politikk og forvaltning, som en viktig ferdighet som den nye faglige lederen innehar, og som vil bli viktig for organisasjonen å nyttiggjøre seg i tiden fremover.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.