fbpx

Mattilsynet har avslått Mowis søknad om prodfisk-eksport

1.03. 2024

Landbasser oppdrett

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Holmøy Eriksson, sier at Mowis avslag på søknaden om dispensasjon for å få lov til å eksportere produksjonsfisk er i tråd med hva de forventet ville bli resultatet. 

 

Mowi søkte tidligere denne måneden om dispensasjon til eksport av produksjonsfisk, og begrunnet søknaden med at det ikke var tilstrekkelig bearbeidingskapasitet i Norge for å feilrette den store mengden produksjonsfisk vi har vært vitne til så langt i år. 

Til Intrafish uttaler Mattilsynet region sør og vest: «Vi kan bekrefte at Mowi har fått avslag på sin søknad om dispensasjon på forbud mot eksport av såkalt produksjonsfisk av laks og ørret. Avslaget er behandlet i vår region sør og vest. Mowi har klaget på vedtaket og klagen er sendt til hovedkontoret. Klagen ligger i Klagesagsenheten og vil bli prioritert.» 

Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland har gitt følgende kommentar til Intrafish: «-Det er åpenbart at det ikke er kapasitet til å feilrette produksjonsfisk i Norge nå. Da er den beste løsningen, både i et velferds- og bærekraftsperspektiv, å åpne for muligheten for midlertidig å gjøre denne jobben egne fabrikker i utlandet, slik at man hindrer smugling og destruering.» 

Vi i Sjømatbedriftene deler ikke Mowis oppfatning om at det ikke er kapasitet til å feilrette produksjonsfisk i Norge. Alle de foredlingsbedriftene som er organisert hos oss og som vi har vært i kontakt med har meldt tydelig tilbake om at de har ledig kapasitet til å foreta nødvendig feilretting slik kvalitetsforskriften legger opp til, sier Eriksson. 

Eriksson forventer videre at Mattilsynets hovedkontor vil komme frem til samme konklusjon når de skal behandle ankesaken fra Mowi. 

-Vi har en klar forventning om at Mattilsynets hovedkontor kommer frem til samme konklusjon som regions sør og vest, og avviser Mowis søknad. Dette handler om å ta vare på omdømmet til merkevaren til norsk laks og ørret. Dette er et ansvar både næringen og myndighetene har, avslutter Robert H. Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene. 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.