fbpx

Utror inngår samarbeidsavtale med Aibel om realisering av havbruk til havs

5.03. 2024

Landbasser oppdrett

Aibel og Utror har inngått en rammeavtale for utvikling og realisering av havbruk til havs, i første omgang gjennom en mulighetsstudie. Selskapene ser et stort potensial i å utnytte hverandres spisskompetanse til å etablere lakseoppdrett til havs.

 

 

Rammeavtalen innebærer at Aibel skal bistå med sin kompetanse innen kompliserte offshoreinstallasjoner og studiearbeid for å sikre realisering av Utrors planer for utvikling av havbruk til havs. Avtalen er en viktig milepæl i Aibels strategiske satsing innen nye markeder.

– I Aibel var vi tidlig ute med å bruke våre erfaringer og kompetanse fra olje og gass inn mot havvindindustrien. En del av strategien vår er fremdeles å se mot flere nye markeder der vi kan anvende vår spisskompetanse. Blant disse er hydrogen, karbonfangst, biobrennstoff og altså havbruk til havs. Dette er et område med et stort potensial og Utror er en spennende og visjonær partner med solid bakgrunn fra tradisjonelt oppdrett og eksponert havbruk, sier konserndirektør for forretningsutvikling i Aibel, Erlend Mjanger.

Utror utspringer av Lovundlaks på Helgeland, en av pionerne i norsk oppdrettsnæring. Nå er ambisjonen å øke produksjonen ved å ta laksen ut til havs. Dette gir muligheten til å starte med blanke ark i nye havområder, og bygge opp produksjonen med styrket biosikkerhet fra dag én. Dette, kombinert med optimalt oppvekstmiljø for laks danner et godt grunnlag for god fiskevelferd.

– Med de kommende generasjoner i tankene, skal Lovundlaks være en viktig bidragsyter til et sunt og levende kystsamfunn. Gjennom vår satsing på havbruk til havs skal vi posisjonere Helgelandskysten slik at ringvirkningene av framtidens oppdrettsnæring kan bli maksimale for vår region. Avtalen med Aibel markerer et viktig steg på veien i denne sammenhengen, sier daglig leder i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland.

– I Norge er vi verdensledende på oppdrett av laks og på offshore-operasjoner i krevende farvann. Kan vi kombinere disse erfaringene når vi nå skal utvikle de områdene som er best egnet for lakseoppdrett på norsk sokkel, har vi et stort potensial for å øke lakseproduksjonen markant og samtidig skape en helt ny næring med mange arbeidsplasser og store ringvirkninger, supplerer daglig leder i Utror, Olav-Andreas Ervik.

Aibels arbeid vil i hovedsak bestå i design av et pilotanlegg med store flytende stålkonstruksjoner på opptil flere tusen tonn. Dette arbeidet gjennomføres fra Aibels Oslo-kontor. Videre kan avtalen føre til kontrakt for detaljprosjektering og bygging av pilotanlegg. Videre fremdrift i samarbeidet fordrer progresjon i myndighetenes pågående arbeid med det regulatoriske rammeverket for havbruk til havs.

Kontaktperson:
Olav-Andreas Ervik
Daglig leder, Utror
oae@utror.no | +47 918 68 100

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.