fbpx
Sjømatbedriftene tar initiativ til rullering av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger.

Sjømatbedriftene tar initiativ til rullering av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger.

Sjømatbedriftene tar initiativ til rullering av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger. Organisasjonssjef i Sjømatbedriftene Kjetil Hestad er glad for at Kommunaldepartementet nå etter lang tid har konkludert i klagen mange kommuner i Sunnhordland og...
Info om vedtatte BAT- konklusjoner for næringsm.industri (Food, Drink and Milk-Industries)

Info om vedtatte BAT- konklusjoner for næringsm.industri (Food, Drink and Milk-Industries)

Info om vedtatte BAT- konklusjoner for næringsm.industri (Food, Drink and Milk-Industries) Miljødirektoratet har kommet med informasjon om at BAT – konklusjoner for næringsmiddelindustri (Food, Drink and Milk – Industries) er vedtatt og publisert 4. desember 2019....