fbpx
Presisering av NS 9410 (C-undersøkelser)

Presisering av NS 9410 (C-undersøkelser)

Presisering av NS 9410 (C-undersøkelser) Miljødirektoratet er gjort kjent med at Norsk Standard NS9410:2016 er uklar på enkelte områder som berører fylkesmannens myndighetsområde for oppfølging av miljøpåvirkning fra akvakulturanlegg i sjø (C-undersøkelser)....